Equip i model de governança

Per combatre els impactes dels canvis en el clima, es requereix una transformació profunda del model energètic i productiu a fi d’eliminar-ne la dependència dels combustibles fòssils. També cal la prevenció i l’adaptació a les transformacions que ja s’han iniciat.
La transformació socio-econòmica derivada del desenvolupament d’un nou model energètic requereix d’una Governança multi-nivell: amb política transversal i implicació de tots els àmbits de la societat i l’economia que tenen incidència i es veuran afectats pels seus impactes… i ara és el moment per a desenvolupar aquesta governança.

Per tant, la definició d’un Full de Ruta que iniciï aquest procés de transició i que estigui definida per la diversitat d’agents que conformen el territori -tant de l’àmbit social, educatiu, empresarial i públic- esdevé un objectiu necessari i imprescindible. La iniciativa Clean Energy for UE Islands genera l’espai, la metodologia, el marc institucional propici i el suport necessari per iniciar-lo. Així, es pretén generar un procés participatiu que construeixi una visió compartida d’una Eivissa lliure d’energies fòssils i sostenible mediambientalment per a 2050, així com tot un seguit d’objectius i accions prioritàries a executar-se per al 2030.
Aquests diàlegs de transició asseguren que totes les veus rellevants s’escolten en el procés de l’Agenda de transició i que la transició d’energia neta es dona suport amb el grup més ampli possible d’illa. Aquest procés participatiu és un element central en el desenvolupament del Full de Ruta de la Transició Energètica.
El Equip de Transició, conformat actualment per una confluència d’entitats públiques i privats, és el grup de persones que lidera el procés de definició i d’implementació del Full de Ruta i facilitarà la coordinació i el diàleg amb la resta d’agents del territori. .
L’equip de transició convida, prepara, facilita i informa sobre els esdeveniments de diàleg de transició, mentre que la comunitat de transició insular sol·licita periòdicament que aporti aportacions i comentaris sobre les visions i recorreguts. Un bon diàleg de transició augmenta la propietat de la visió de descarbonització de les illes i evita els reptes i els lideratges que falten en aquest procés.