Un repte per Eivissa:
El full de ruta

Eivissa té, per tant, el repte de definir el seu propi Full de Ruta per convertir-se en un territori sustentat en energies netes en els termes i terminis establerts per la UE. El Full de Ruta és una definició estratègica per al procés de transició cap a un model socioeconòmic i cultural basat en l’energia neta. A partir d’una anàlisi de la dinàmica actual a l’illa, el Full de Ruta ha de detallar una visió de l’illa compartida pels membres de la comunitat insular, així com generar els espais perquè les perspectives dels diferents agents implicats estiguin alineades per treballar cap a una visió comuna mitjançant la identificació de possibles vies, incloent objectius comuns i estratègies efectives.

Per tant, el procés de treball que es desenvoluparà, pretén definir de manera participativa el Full de Ruta de l’illa d’Eivissa cap a un ecosistema d’energies netes que haurà de ser presentat i aprovat pel Secretariat d’Energia Neta per a les illes de la UE.
La metodologia desenvolupada pel Secretariat, estableix uns requisits mínims perquè un pla estratègic de transició energètica sigui considerat un Full de Ruta i consta d’almenys dues parts:

  • Una part que descriu la situació actual de l’illa (diagnòstic).
    Aquesta part I inclou com a mínim: una descripció general de la geografia, l’economia i la població, una descripció del sistema energètic actual, almenys cobrint calefacció, refrigeració, generació d’electricitat, transport a l’illa i transport cap a i des de l’illa, un mapatge d’interessats que cobreixi els actors locals: autoritats, organitzacions comunitàries, empreses locals, escoles i acadèmics rellevants per al procés de transició, una anàlisi de la política i la regulació que engloba el pla.

  • Una segona part que parteix d’un escenari futur de descarbonització de l’illa. Aquesta part inclou com a mínim: una descripció de la governança del procés de transició que cobreixi, com a mínim, la generació d’electricitat de calefacció, refrigeració, del transport a l’illa i del transport cap i des de l’illa, una estrategia de seguiment.