FULL DE RUTA PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE L'ILLA D'EIVISSA

Eivissa té el repte de definir el seu propi Full de Ruta per convertir-se en un territori sustentat en energies netes en els termes i terminis establerts per la UE.

Context de la iniciativa

L’Acord de París ha significat el primer compromís seriós i vinculant per part de la majoria dels governs (inclosa Xina i els EUA) per a la reducció de les emissions de CO₂ a l’atmosfera. En la Conferència de París sobre el Clima (COP21), celebrada al desembre de 2015, 195 països van signar el primer acord vinculant mundial sobre el clima (el Protocol de Kyoto, signat en 2005, no era vinculant). Per a evitar un canvi climàtic perillós, l’Acord de París estableix un pla d’acció mundial que posa el límit de l’escalfament global molt per sota de 2°C.
El 28 de novembre de 2018, la Comissió Europea va presentar la seva visió estratègica a llarg termini per a una economia pròspera, moderna, competitiva i neutra des del punt de vista del clima d’aquí a 2050.

L’estratègia mostra com Europa pot liderar el camí cap a la neutralitat climàtica mitjançant la inversió en solucions tecnològiques realistes, la capacitació dels ciutadans i l’harmonització de l’acció en àmbits clau com la política industrial, la finançament o la investigació, garantint al mateix temps la justifica social per a una transició justa.

Arrel de les invitacions formulades pel Parlament Europeu i el Consell Europeu, la visió de la Comissió per a un futur climàticament neutre abasta pràcticament totes les polítiques de la UE i està en consonància amb l’objectiu de l’Acord de Partís de mantenir l’augment de la temperatura global molt per sota de 2ºC i de prosseguir els esforços per a mantenir-lo en 1,5ºC. (més informació: EU Climate Action).
L’11 de desembre de 2019, es va presentar el Pacte Verd Europeu, que estableix com fer d’Europa el primer continent climàticament neutre en 2050 impulsant l’economia, millorant la salut i la qualitat de vida dels ciutadans, protegint la naturalesa i no deixant ningú darrera. (més informació: Web Comissió Europea).